Asian Koel Eudynamys scolopaceus
Vagrant, one record.
1st - 1 on 22/02/2009 at Abdali Farms, Ouda Al-Bathali.